WE MAKE QUALITY!

Miah - Den - Joey P - Totoy - Eric D

Friday, August 27, 2010

intsik at pinoy


Guro: Iho, nakita ko ang kuya mo na naglalaro ng tong-its sa kanto. Pinapabayaan na niya ang kanyang pag-aaral. Sana di mo siya tularan at pagbutihin mo ang pag-aaral mo.
Juan: Wag po kayong mag-alala maam, di ko naman po pinapabayaan ang pag-aaral ko eh.
Guro: Talaga! Alam mo bang magbilang?
Juan: Opo!
Guro: Umpisaham mo nga
Juan: One Two Three Four Five Six Seven Eight Nine Ten!
Guro: Magaling! Kaya mo bang ituloy?
Juan: Opo!
Guro: Very Good! Sige nga. (Tuwang-tuwa)
Juan: Jack Queen King!!!!


Joey P's Inks and Needles

No comments: